Hi! Goed dat je ons gevonden hebt.

Wij zijn Reflective.
The People Performance Agency!

Wil jij een aantrekkelijke werkgever zijn en gelukkige medewerkers in je organisatie? Innovatiever zijn dan de concurrentie? Of een hogere winstgevendheid en duurzaam succesvol zijn?

Contact opnemen

Waarom Reflective?

We zijn jouw advies- en realisatie partner voor organisatie verandervraagstukken. We helpen je om jouw ambities te realiseren op een mensgerichte manier.

People Performance organisaties zijn innovatiever en winstgevender. Ze trekken de juiste talenten aan als werkgever en ze zorgen ervoor dat medewerkers gelukkig zijn en zich kunnen ontwikkelen. Maar bovenal: People Performance organisaties zijn duurzaam succesvol: voor zichzelf, voor haar klanten, voor de mensen die er werken! Reflective helpt je om dit te bereiken voor jouw organisatie.

People Performance aanpak
People Performance door het organiseren van data

HR Data & Insights

Als je niet weet waar je staat, hoe kun je dan weten hoe je je ambitie realiseert? Meten en luisteren zijn onwijs belangrijk om de belangen en de waarde van medewerkers in kaart te brengen. De inzichten passen we niet alleen toe in je bedrijfsstrategie of HR strategie, maar bijvoorbeeld ook bij een verandertraject. Op alle niveaus in de organisatie zetten we de inzichten om tot acties en meten we het resultaat. Hoe zit het met jouw HR Data & Insights?

People Performance door het organiseren van je ambities

People Performance strategie

“Culture eats strategy for breakfast”. We zijn het helemaal eens met Peter Drucker. Wij geloven dat strategie op een mensgerichte manier kan. We brengen de cultuur en structuur van je organisatie en haar belangen enerzijds en de kennis, kunde en talenten van mensen en hun belangen anderzijds samen om medewerkers en jouw organisatie succesvol te maken. Met een duidelijke roadmap gaan we aan de slag met de realisatie om tot resultaten te komen.

People Performance door het organiseren van werk

Organisatiedesign, waarderen & belonen

Sluit je organisatiestructuur aan bij de ambitie die je hebt? En heb je ‘mens & werk’ wel goed op elkaar afgestemd? We zien veel organisaties worstelen op dit vlak. Laat staan dat ze het in begrijpelijke taal uitgelegd krijgen aan medewerkers en dat medewerkers een eerlijke beloning krijgen voor de toegevoegde waarde die ze leveren. En daar helpen we bij!

We gebruiken het STYR-model als basis voor het opstellen van moderne functiehuizen waarbij  mensen en de organisatie op elkaar worden afgestemd. En met behulp van salaris benchmark data zorgen we voor een transparant en eerlijk beloningsbeleid dat voor iedereen begrijpelijk is.

People Performance door het organiseren van mensen

Talent Management

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten en competenties. En hoe mooi is het als je dat op organisatie-, team- en individueel niveau tot uitdrukking kan laten komen? En dat het zowel medewerkers, managers, HR en als de directie helpt? Wij maken alles inzichtelijk voor je met behulp van de TMA methode zodat je betere verbindingen kunt maken in de gehele organisatie. Geloof ons; dit gaat je enorm veel opleveren.

People Performance door continu medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkersgeluk

Gelukkige en betrokken medewerkers zijn ‘goud’ voor een succesvolle organisatie. Cultuur is hier een heel belangrijk onderdeel in. Aanstekelijke energie, hoge productiviteit en zorgen voor blije klanten; dat is wat hieruit ontstaat! Samen steken we de thermometer in de organisatie. Want meten is weten. We kijken hoe tevreden jouw organisatie is en onderzoeken hoe we de cultuur kunnen verbeteren en werkgeluk en betrokkenheid van jouw medewerkers kunnen vergroten. Een positieve businesscase gegarandeerd.

People Performance door de echte waarde van Human Capital

Bedrijfsovernames

Wij vinden dat een strategische bedrijfsovername of fusie alleen duurzaam succesvol kan zijn wanneer er rekening wordt gehouden met de waarde van de organisaties (cultuur & structuur) en alle mensen in de organisatie. Zowel voor als na de deal. Want daar gaat over het algemeen nog zo veel fout. Met onze jarenlange ervaring begeleiden we jouw M&A traject van A tot Z. Én we zorgen ervoor dat het traject niet alleen voor de koper en verkoper een succes wordt, maar voor de gehele organisatie.

Referenties

Hoor het van een ander

Bestuurder, leider of een medewerker met een mening: Sluit je aan bij de People Performance Movement.