Onze Partner: Styr

Over STYR

Klassieke functiewaarderingssystemen passen niet meer bij deze tijd. Dat is veel te star! Moderne organisaties waarderen hybride. Bij hybride waarderen kijken we naar het werk (functie, rol) en het benodigde probleemoplossend vermogen en de talenten van mensen om het werk goed uit te kunnen voeren.

Met behulp van het STYR model kan je hybride waarderen en makkelijker beslissingen nemen over het inrichten van je teams, nieuwe functies, rollen, passende beloning en promoties van medewerkers. Wendbaarheid, het probleemoplossend vermogen en talenten van mensen staan in het STYR model centraal.

Onze samenwerking

We zijn heel enthousiast over STYR! Onze consultants zijn gecertificeerd als STYR Certified Partner. En we helpen je graag om een visie op waarderen en belonen te formuleren en het STYR model binnen je organisatie te implementeren.

Het is laagdrempelig en we helpen je op een praktische manier om een transparant en eerlijk beloningsbeleid op te zetten.

STYR is een van onze strategische partners waarmee we onze visie op het ontwikkelen en belonen van mensen en onze belofte om resultaat te leveren op individueel-, team- en organisatieniveau mogelijk maken.

Onze dienstverlening

Met het STYR model helpen we je om een transparant beloningsbeleid voor je organisatie op te stellen. Dit is wat we doen om je verder te helpen:

  • Het vormgeven van een modern functiehuis (job matrix) met een bijbehorende salarisstructuur en beloningsbeleid
  • Opstellen van moderne rol, functieprofielen of functiefamilies
  • Beloninganalyses (interne vergelijk vaste salarissen en externe benchmark)
  • Consultancy om van je huidige situatie naar de gewenste situatie van je beloningsbeleid te komen
  • Doorlopende begeleiding door een van onze STYR gecertificeerde consultants om je functiehuis up to date te houden
  • Kennis ontwikkeling en bewustwording op het gebied van hybride waarderen voor HR, teamleiders en management teams
Referenties

Hoor het van een ander

Neem contact op met Stijn