People Performance strategie ontwikkeling

Waar wij voor gaan

Een actionable strategie die niet alleen een blauwdruk is voor je ambities, maar ook praktisch genoeg is om uit te voeren

En dat doen we samen. We bundelen onze krachten en kijken met elkaar naar de huidige situatie. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Welke data & inzichten hebben we tot onze beschikking om slimme keuzes te maken? We vormen een visie en formuleren doelstellingen. We inventariseren met welke doelgroepen we te maken hebben? En we kijken hoe we aansluiting kunnen vinden bij hun behoeften. Ons einddoel: Een actionable document waarin iedereen weet wat er moet gebeuren. Zodat jullie in gezamenlijkheid kunnen werken aan het realiseren van jullie People Performance ambities.

Dit hebben we nodig
Referenties

Hoor het van een ander

Neem contact op met Stijn