TMA Methode implementeren

Waar wij voor gaan

Een implementatie waarbij de TMA Methode verankerd is in je strategie, processen, tools en gedrag van medewerkers, managers en bestuurders

De TMA Methode implementeren is geen doel op zich. Toch krijgen we deze vraag regelmatig. En als die komt; dan helpen we je graag om te laten zien dat TMA niet alleen ingezet kan worden als instrument, maar zelfs als fundament van je HR strategie en beleid. De TMA Methode leent zich onwijs goed om mensen in je organisatie slimmer te organiseren en te laten groeien. Dat gaat dus veel verder dan medewerkers inzicht geven in hun talenten en competenties.

Om ervoor te zorgen dat de TMA Methode bijdraagt aan jouw bedrijfsdoelstellingen doen we eerst een grondige inventarisatie (denk aan: deskresearch, data analyses, stakeholder interviews, etc.). Gecombineerd met de prioriteiten stellen we een  implementatieplan op en zorgen we voor een stapsgewijze uitrol. En dat is dus voor elke organisatie anders.

Ik wil meer uit TMA halen
Referenties

Hoor het van een ander

Neem contact op met Stijn