Medewerkersgeluk

Thuiswerken. Voor iedereen beter?

Home Blog Thuiswerken. Voor iedereen beter?

Begin juli 2022 is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer. “De Wet Werken waar je wilt?!”, hoor ik je denken? Jazeker! De wetswijziging geeft medewerkers meer inspraak in het bepalen van zijn of haar werkplek. Het komt er op neer dat je als werkgever een verzoek om thuiswerken toekent, tenzij er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Meer recht voor medewerkers dus, maar hoe ga je daar als werkgever mee om? En is het nou echt beter voor iedereen?

 

Sinds de Corona periode zijn veel mensen thuis gaan werken. En sindsdien is dit voor veel organisaties het ‘nieuwe normaal’. Alleen was de wetgeving daar nog niet op aangepast. Nu dus wel. Tegelijkertijd zijn niet alle werkgevers even blij met het thuiswerken. Ze hebben geen zicht meer of mensen hun werk doen, laat staan productief zijn. Persoonlijke contacten onder collega’s worden minder en de cultuur van de organisatie kan niet behouden blijven op de manier zoals die was vóór Corona. Met als gevolg dat medewerkers misschien wel meer ‘transactioneel’ naar werk gaan kijken en dat je als werkgever in deze krappe arbeidsmarkt makkelijk inwisselbaar wordt. Of misschien al bent? Of toch niet?

Linksom of rechtsom, we kunnen er niet omheen en je zal als werkgever mee moeten bewegen. Maar hoe geef je daar nou op de beste manier invulling aan? Wij snappen dat je deze puzzel moet leggen en dat je misschien denkt dat thuiswerken niet voor iedereen is weggelegd. En we snappen ook dat je ‘feeling’ wilt houden met wat er speelt en dat je de mensen betrokken wil houden in de baan die ze vervullen, maar ook door de cultuur binnen de organisatie. De oplossing is wat ons betreft relatief simpel: luisteren, coachen en faciliteren.

“Haal het maximale uit thuiswerken. Start met luisteren, coachen en faciliteren.”

Luisteren

Ja, ook voor deze puzzel start je met luisteren. Dat kan je doen op verschillende manieren. Je kan natuurlijk proactief met de mensen in gesprek gaan en hen vragen naar de behoefte als het gaat om thuiswerken. Als compact MKB bedrijf lukt dat nog wel, maar voor grotere organisaties is dat lastiger. Belangrijk is dat je weet hoe mensen in hun vel zitten, even los van de behoefte aan thuiswerken. Wij werken graag met 2DAYSMOOD. Dit platform faciliteert een 15 seconden survey waarmee je gemakkelijk wekelijks de temperatuur in je organisatie kan meten. Handig dus als je niet iedereen meer ziet op kantoor en je toch wilt weten hoe het met ze gaat.

Vervolgens kan je ook onderzoeken welke behoeften er zijn als het gaat om thuiswerken. Stuur eens een vragenlijst met verdiepingsvragen om extra inzichten te verkrijgen. Denk aan argumentatie om thuis te werken (ik kan me beter concentreren als ik thuis werk want de kantoortuin is te rumoerig. Ik kan mijn tijd beter besteden omdat ik minder reistijd heb. Ik vind het prettig om op mijzelf te zijn als ik werk, etc.). Met de inzichten kun je vervolgens kijken of thuiswerken dan echt de oplossing is of dat medewerkers denken dat dat dé oplossing is. Het kan zomaar zijn dat er andere problemen aan ten grondslag liggen en dat wanneer die zijn opgelost, de behoefte om thuis te werken ook afneemt. Dat kan per afdeling of vestiging verschillen. En gelukkig brengt 2DAYSMOOD alles netjes voor je in kaart. Zo kan je beslissingen nemen die goed zijn voor je medewerkers, maar ook voor je organisatie! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een groot gedeelte van de medewerkers helemaal geen behoefte heeft om thuis te werken. Ook een belangrijk inzicht! 😉

Daarnaast is thuiswerken zeker niet voor iedereen weggelegd. Althans, wij vinden dat het maatwerk is. Iemand die wat meer op zichzelf is, zal veel makkelijker thuiswerken dan een sociaal excentriek persoon. Die zal doodongelukkig worden na een bepaalde tijd. De kunst is om dit op individueel niveau inzichtelijk te maken en maatwerk te faciliteren. Werk bijvoorbeeld met een TMA Talentenanalyse. Deze analyse brengt de drijfveren en talenten van je medewerkers in kaart en geeft een helder beeld van wat mensen vanuit hun natuurlijke gedrag energie geeft en wat hen energie kost. Als een medewerker de analyse heeft gedaan, komen ze direct in een (online) medewerkersomgeving. Hier is niet alleen alles te lezen over de talenten van de medewerker, maar ze krijgen ook tips over thuiswerken en waar ze op moeten letten om het voor henzelf prettig te maken.

Coachen

Bespreek de inzichten die je hebt gekregen vanuit een platform zoals 2DAYSMOOD en de mogelijke vervolgstappen met je managementteam en middenmanagement. Valideer de inzichten en mogelijke oplossingen met het middenmanagement, want zij staan tenslotte dagelijks in contact met alle medewerkers. Vraag hen ook hoe ze momenteel met de situatie omgaan. Communiceer waarom je het als organisatie belangrijk vindt om dit goed te faciliteren. En coach hen zodat ze vervolgens de medewerkers kunnen coachen op het gebied van thuiswerken. Gebruik daar de sentiment metingen voor, maar ook het platform van de TMA methode. In de medewerkersomgeving van het TMA platform, staan voor iedere medewerker duidelijke tips hoe ze kunnen omgaan met thuiswerken, gebaseerd op zijn of haar drijfveren en talenten. Dit helpt je om medewerkers te coachen vanuit de intrinsieke motivatie. Waarom is het wel of niet handig om thuis te werken? Waar denken ze zelf nog behoefte aan te hebben en waar moeten ze op letten om het voor zichzelf en jou als werkgever succesvol te maken? Door inzicht te geven in zichzelf kun je eigenaarschap en verantwoordelijkheid stimuleren.

“Je wil dat iedereen zo goed mogelijk in zijn of haar kracht staat, daarom vraagt thuiswerken om oplossingen op maat.”

Faciliteren

De laatste is zeker niet de minste. Faciliteren gaat echt op basis van vertrouwen. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten zeggen ze toch? Dus als je er geen vertrouwen in hebt, kijk dan ook naar jezelf. Sowieso is het belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Dan nemen mensen dat gedrag vanzelf over. Faciliteer thuiswerken wel op individuele basis. Dat klinkt alsof het veel werk is. En ja, je zal er aan het begin misschien extra tijd aan kwijt zijn. Net als met elke organisatieverandering. Maar uiteindelijk is elk mens anders en wil je dat iedereen zo goed mogelijk in zijn of haar kracht staat. Verder is het ook belangrijk dat je intervisie momenten of workshops over thuiswerken organiseert zodat mensen van elkaar kunnen leren. Doe dat ook voor de managers. Iedere manager heeft een eigen stijl en ze kunnen een hoop van elkaar leren. Je zult zien dat het de investering zeker waard is. Het gaat er namelijk om dat je als werkgever laat zien dat je er echt voor je mensen bent en dat je ze serieus neemt. Als je hen kan helpen, helpen ze jou ook. Simple as that.

Worstel je met het thema thuiswerken of heb je het gevoel dat je er meer uit kan halen voor je organisatie? Lees dan meer over hoe we je kunnen helpen of neem direct contact op met Stijn: 06-27404827 of stuur een berichtje naar info@reflective.agency

Kom eens langs
Route
Bel ons direct
+31 (0)6 27 40 48 27
Mail ons direct
stijn@reflective.agency